Loading the content... Loading depends on your connection speed!

KMG lapsille ja nuorille

Krav Magan opettamisessa lapsille ja nuorille on kyseessä itsepuolustuksen opettaminen yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Harjoittelusali tarjoaa turvallisen harjoitteluympäristön. Harjoitukset ovat hauskoja ja vauhdikkaita ja ne on suunniteltu kullekin ikäryhmälle sopiviksi. Itsepuolustustaidon lisäksi harjoittelu kasvattaa itseluottamusta, itsekuria ja fyysistä kuntoa sekä kehittää motorisia taitoja.

Harjoituksissa opetellaan tunnistamaan erilaisia uhka- ja vaaratilanteita etukäteen. Lasten ja nuorten harjoittelu painottuu ennaltaehkäiseviin tekniikoihin. Hyökkäysten torjunnat ovat pitkälti samoja kuin aikuisilla, mutta vastahyökkäykset on muokattu lasten ikään ja kehitystasoon sopiviksi. Mitä vanhemmista harjoittelijoista on kyse, sitä enemmän harjoittelu alkaa muistuttaa aikuisten harjoittelua.

Krav Junior kehittää lapsen taitoja:

  • tunnistaa ja välttää uhkaavia tai vaarallisia tilanteita
  • keinoja ratkaista uhka- ja väkivaltatilanteita
  • paeta niin nopeasti kuin mahdollista

Mobile version: Enabled