Krav Junior toiminta

ESITTELY

Krav Junior opettaa itsepuolustusta yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Harjoittelusali tarjoaa turvallisen harjoitteluympäristön. Harjoitukset ovat hauskoja ja vauhdikkaita ja ne on suunniteltu kullekin ikäryhmälle sopiviksi. Itsepuolustustaidon lisäksi harjoittelu kasvattaa itseluottamusta, itsekuria ja fyysistä kuntoa sekä kehittää motorisia taitoja.

Harjoituksissa opetellaan tunnistamaan erilaisia uhka- ja vaaratilanteita etukäteen. Lasten ja nuorten harjoittelu painottuu ennaltaehkäiseviin tekniikoihin. Hyökkäysten torjunnat ovat pitkälti samoja kuin aikuisilla, mutta vastahyökkäykset on muokattu lasten ikään ja kehitystasoon sopiviksi. Mitä vanhemmista harjoittelijoista on kyse, sitä enemmän harjoittelu alkaa muistuttaa aikuisten harjoittelua.

Mika ja Jonna Vainikainen ovat tuoneet Krav Junior -toiminnan Suomeen loppuvuodesta 2012.

Krav Junior kehittää lapsen taitoja:

  • tunnistaa ja välttää uhkaavia tai vaarallisia tilanteita
  • keinoja ratkaista uhka- ja väkivaltatilanteita
  • paeta niin nopeasti kuin mahdollista

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

Lapset eivät ole pienikokoisia aikuisia. Lasten harjoitusten suunnittelussa ryhmien koot, harjoitusten pituus ja sisältö on suunniteltu tarkkaan tukemaan lasten ja nuorten kehitystä ja liikunnallisia tarpeita. Myös itsepuolustustekniikat on mietitty sen mukaan, minkälaisiin tilanteisiin kunkin ikäinen lapsi voi arkielämässään joutua ja miten he voivat tilanteista parhaiten selvitä.

Nuoremmat lapset oppivat paljon matkimalla ja erilaisten leikkien ja pelien kautta. Mitä nuoremmista harjoittelijoista on kyse, sitä enemmän harjoituksissa keskitytään motoristen perustaitojen kehittämiseen. Harjoituksissa tekniikoita opetellaan paljon erilaisten pelien, leikkien ja kisailuiden muodossa. Leikkien ja pelien avulla lapsille rakennetaan harjoittelun pohjaa ja ymmärrystä samalla, kun leikitään ja pidetään hauskaa.

Pelit ja leikit on suunniteltu kunkin ikäryhmän tarpeita vastaaviksi ja ne kehittävät lasten:

  • Tietoisuutta ympäristöstä ja reaktiokykyä
  • Tasapainoa ja koordinaatiota
  • Voimaa ja liikkuvuutta
  • Itsetuntoa ja -kuria.

Lähtökohtamme on, että harjoittelun tulee olla hauskaa, sillä lapset liikkuvat pääasiassa juuri sen vuoksi. Mitä useampi lapsi valitsee urheilullisen elämäntavan, sitä laajempi on liikunnan harrastajapohja ja sitä suurempi mahdollisuus on saada urheilijoita myös kilpaurheilun huipulle. Pyrimme kehittämään eri ominaisuuksia monipuolisesti, sillä itsepuolustusharjoittelussa tarvitaan niitä kaikkia. Haluamme myös kasvattaa harjoittelijoistamme vastuullisia ja liikunnallisia aikuisia. Krav Junior sopii myös muiden joukkuelajien harjoittelijoille oheislajiksi. Teemme paljon yhteistyötä eri urheiluseurojen kanssa ja järjestämme esimerkiksi viikoittaisia oheistreenejä eri ikäisille lapsille ja nuorille.

KENELLE

Lasten ja nuorten Krav Maga -toimintaa on tarjolla seuraaville kohderyhmille:

Ryhmä Ikä Taso
Krav Maga Kids 5-7 vuotiaat Kids 1-5
Krav Maga Young 8-10 vuotiaat Young 1-5
Krav Maga Junior 11-13 vuotiaat Junior 1-5
Krav Maga Teens 14-17 vuotiaat Teens 1-5

Riittävän ikä- ja osaamistason omaavat Teens-harjoittelijat voivat seuran pääohjaajan päätöksellä siirtyä harjoittelemaan aikuisten ryhmään. Tällöin harjoittelijalle myönnetään harjoittelijan ikään ja osaamistasoon perustuva taso.