Eyal Yanilov

Eyal Yanilov (synt. 1959) aloitti krav magan harjoittelemisen vuonna 1974 opettajanaan yksi sen ajan korkeimmista krav maga ohjaajista, Eli Avikzar. Pian tämän jälkeen Eyal siirtyi harjoittelemaan suoraan lajin luojan Imi Lichtenfeldin henkilökohtaiseen opetukseen. Eyalin poikkeukselliset kyvyt ja lahjakkuus sekä oppilaana että myöhemmin ohjaajana veivät Eyalin Imin läheisimmäksi avustajaksi 1980-luvun alusta alkaen. Eyal on ainoa henkilö, jolle Imi on myöntänyt niin sanotun Founder’s Diploma of Excellence -diplomin.

KRAV MAGAN KEHITYS

Vastatakseen nykyaikaisten konfliktien ja väkivaltatilanteiden vaatimuksiin Imi antoi Eyalille tehtäväksi luoda krav magan uuden opetusohjelman. Opetusohjelman tavoite oli muuntaa laji systeemiksi, joka perustuu toimivuuteen ja ainutlaatuisiin opetusmenetelmiin.  Eyalista tuli siten Israelin Krav Maga liiton komitean puheenjohtaja ja hänellä oli olennainen rooli krav magan hyötyjen opettamisessa niin suurelle yleisölle kuin sotilaille ja terrorismin vastaisille yksiköille Israelissa.

20 VUOTTA MAAILMANLAAJUISTA KRAV MAGAN EDISTÄMISTÄ

Eyal on omistautunut elämässään krav magan levittämiseen ympäri maailman. Yhdysvaltoihin laji levisi 1980-luvun puolessa välissä ja Eurooppaan 1990-luvun puolessa välissä. Eyal opetti lajia siviileille, sotilasyksiköille ja poliisiviranomaisille. Kaikki alkoi ensimmäisestä yhdysvaltalaisille järjestetystä krav magan siiviiliohjaajakurssista vuonna 1981.

TARVE KRAV MAGAN HARJOITTELULLE

Käytännössä Eyal on luonut tarpeen krav magalle maailmalla. Vastatakseen kasvavaan tarpeeseen Eyal perusti kansainvälisen krav maga liiton (International Krav Maga Federation, IKMF) vuonna 1996 ja toimi sen puheenjohtajana ja pääkouluttajana Imin ohjeistamana. Krav maga on sen jälkeen levinnyt ympäri maapalloa, ja Eyal on henkilökohtaisesti kouluttanut kaikki ensimmäisen sukupolven krav maga ohjaajat yli 40 maassa.

Imin kuoleman jälkeen vuodesta 1998 alkaen Eyal on kantanut vastuun johtaa krav magan kehittämistä ympäri maailman. Vuonna 2001 Eyal julkaisi kirjan puolustautumisesta aseellista hyökkääjää vastaan. Kirja kirjoitettiin yhteistyössä Imin kanssa ennen tämän menehtymistä. Kirja on vasta ensimmäinen kolmesta teoksesta, jotka muodostavat virallisen ja kattavan käsikirjan lajista. Tämä ensimmäinen kirja käsittelee aseellisia tilanteita sisältäen useita krav magan ydinperiaatteita.

KRAV MAGA GLOBAL

Vuonna 2010 Eyal perusti Krav Maga Globalin (KMG), maailmanlaajuisen organisaation. Organisaation tarkoituksena on levittää ja kehittää krav magaa ympäri maailman ja pitää kiinni koulutuksen ja harjoittelun korkeasta tasosta.

Eyalin henkilökohtaisen valvonnan alla toimii joukko erittäin kokeneita ja osaavia ohjaajia, joista käytetään nimeä Global Instructor Team (GIT) ja jotka ovat vastuussa krav magan ohjaajakoulutusten ja erikoiskurssien järjestämisestä maailmalla. Useat sotilas- ja poliisiyksiköt ovat ottaneet krav magan omaksi itsepuolustusjärjestelmäkseen ja hankkivat koulutuksensa nimenomaan Krav Maga Globalin kautta. Krav Maga Globalilla on edustus yli 60 eri maassa.

KRAV MAGAN PERINTÖ JATKUU

Eyal Yanilovin Krav Maga Global edustaa ja edistää ainoaa autenttista krav magaa pitäen kiinni Imin asettamista laatuvaatimuksista.