Tasokokeet

Tasokokeista ensimmäinen (Practitioner 1) suoritetaan pääsääntöisesti noin 4 kuukauden aktiivisen harjoittelun jälkeen. Tämän jälkeen tasokokeita on mahdollisuus suorittaa omaan tahtiin aina, kun seuraava tasoa varten vaaditut minimiedellytykset täyttyvät ja tasokokeita järjestetään.

Tasokokeista kolme ensimmäistä (P1-P3) voi suorittaa omassa seurassaan, mutta tasot (P4-G5) tulee suorittaa KMG:n Suomen maaorganisaation järjestämässä tasokokeessa Suomessa tai vastaavassa tasokokeessa ulkomailla. Expert-tasojen suorittaminen sen sijaan on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan Israelissa tai tätä varten järjestetyssä erillisessä tapahtumassa.

TASOKOKEISIIN OSALLISTUMINEN

Tasokokeeseen osallistuminen edellyttää P-tasojen kohdalla lupaa harjoittelijan omalta ohjaajalta ja G-tasojen kohdalla oman seuran KMG krav magan pääkouluttajalta tai seuran puheenjohtajalta, mikäli tämä on KMG ohjaaja. Expert-tasojen suorittamiseen tarvitaan maapäällikön lupa.

P- ja G-tasojen kohdalla lupa on kirjallinen ja se tulee olla mukana tasokokeessa. Tasokoelupalomakkeen saat alla olevan linkin kautta. Tasokokeeseen osallistujalla tulee olla KMG:n virallinen passi, johon on päivitetty ajantasaiset merkinnät leireistä, seminaareista ja suoritetuista tasoista. Lisäksi tasokokeeseen osallistujalla tulee olla lajin harjoittelun kattava vakuutus.

Tasokoelupa KMG Finland

TASOKOKEIDEN VÄLINEN AIKA JA HARJOITTELU

P-tasojen kohdalla edellisen tason suorittamisesta tulee olla kulunut vähintään 5 kk (kansallinen suositus on 6 kk) ja 60 harjoitustuntia.

G-tasojen kohdalla edellisen tason suorittamisesta tulee olla kulunut vähintään 8 kk (kansallinen suositus on 12 kk) ja 90 harjoitustuntia.

Expert-tasojen osalta vaatimukset ovat seuraavat.

  • Expert 1: aika G5 suorittamisesta vähintään 1 vuosi ja 9 päivän suorittaminen KMG:n ohjaajakoulutuksesta
  • Expert 2: aika E1 suorittamisesta vähintään 2 vuotta, KMG:n ohjaajakoulutuksen suorittaminen ja vähintään 5 suoritettua päivää erikoisohjaajakoulutuksesta
  • Expert 3: aika E2 suorittamisesta vähintään 3 vuotta, CFIC tai VIPIC sekä vähintään 5 suoritettua päivää kahdesta muusta erikoisohjaajakoulutuksesta sekä kirjallinen artikkeli krav magaan liittyvästä aiheesta
  • Expert 4: aika E3 suorittamisesta vähintään 4 vuotta, CFIC ja VIPIC sekä vähintään 5 suoritettua päivää kahdesta muusta erikoisohjaajakoulutuksesta sekä kirjallinen tuotos / tutkielma krav magaan liittyvästä aiheesta
  • Expert 5: aika E4 suorittamisesta vähintään 5 vuotta, CFIC, VIPIC ja vähintään 2 muuta erikoisohjaajakoulutusta sekä kirjallinen tuotos / tutkielma krav magaan liittyvästä aiheesta

TASOKOKEEN ARVIOINTI

Tasokoe arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi suoritettujen tekniikoiden perusteella. Neljä tai enemmän hylätyksi arvioitua tekniikkaa suoritettavalta tasolta tai kahdeksan tai enemmän hylätyksi arvioitavaa tekniikkaa kokonaisuudessaan johtaa koko tasokokeen hylkäämiseen. Tasokokeen pitäjä antaa osallistujille palautteen tasokokeen jälkeen.

Hylätyn tasokokeen uusinnasta peritään myös maksu. Hylätty tasokoe uusitaan pääsääntöisesti kokonaisuudessaan seuraavassa tasokoetilaisuudessa. 

TASOKOKEISSA KÄYTETTÄVÄT ASUSTEET

Tasokokeissa tulee asustuksena olla mustat pitkät harjoitteluhousut sekä KMG:n virallinen T-paita. Harjoittelijalla tulee olla tasomerkki housujen vasemman reiden kohdalla. 

TASOKOKEIDEN VASTAANOTTO

Tasokokeita saavat Suomessa ottaa vastaan KMG:n Global Teamin ja International Teamin ohjaajat sekä KMG:n Suomen maaorganisaation valtuuttamat ohjaajat.