Tasokokeet

Tasokokeista ensimmäinen (Practitioner 1) suoritetaan pääsääntöisesti peruskurssin päätteeksi. Tämän jälkeen tasokokeita on mahdollisuus suorittaa omaan tahtiin aina, kun seuraava tasoa varten vaaditut minimiedellytykset täyttyvät ja tasokokeita järjestetään.

Tasokokeista kolme ensimmäistä (P1-P3) voi suorittaa omassa seurassaan, mutta tasot (P4-P5) tulee suorittaa KMG:n Suomen maaorganisaation järjestämässä tasokokeessa Suomessa tai vastaavassa tasokokeessa ulkomailla. Graduate-tasojen tasokokeita järjestetään pääsääntöisesti kerran vuoden Utin kesäleirin yhteydessä. Expert-tasojen suorittaminen sen sijaan on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan Israelissa tai tätä varten järjestetyssä erillisessä tapahtumassa.

TASOKOKEISIIN OSALLISTUMINEN

Tasokokeeseen osallistuminen edellyttää lupaa harjoittelijan omalta ohjaajalta. Lupa on kirjallinen ja se tulee olla mukana tasokokeessa. Tasokoelupalomakkeen saat alla olevan linkin kautta. Tasokokeeseen osallistujalla tulee olla KMG:n virallinen passi, johon on päivitetty ajantasaiset merkinnät leireistä, seminaareista ja suoritetuista tasoista. Lisäksi tasokokeeseen osallistujalla tulee olla lajin harjoittelun kattava vakuutus.

Tasokoelupa KMG Finland

TASOKOKEIDEN VÄLINEN AIKA JA HARJOITTELU

P-tasojen välissä vähintään 4-6 kk (kansallinen suositus on 6 kk) ja 50 harjoitustuntia.

G-tasojen välissä vähintään 6-8 kk (kansallinen suositus on 8 kk) ja 100 harjoitustuntia.

Sekä P- että G-tasojen liukuman alarajojen käyttäminen edellyttää osallistumista vähintään yhdelle usean päivän kestoiselle kansainväliselle intensiivileirille kuten P- tai G-campille Israelissa tai P- / G-tasojen intensiiviviikonloppuun.

Graduate 5 ja Expert 1 tasojen välissä tulee olla vähintään 1 vuosi.

TASOKOKEEN ARVIOINTI

Tasokoe arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Tasokokeen pitäjä antaa osallistujille palautteen tasokokeen jälkeen. Tasokokeessa osallistujan tekniikoista arvioidaan, kuinka suuri prosentti niistä on testattavan tason edellyttämällä tasolla. Hyväksyttävään suoritukseen Practitioner-tasoilla tämän tulee olla vähintään 70 % ja Graduate-tasoilla 80 %.

Hylätyn tasokokeen uusinnasta peritään myös maksu. Hylätty tasokoe uusitaan pääsääntöisesti kokonaisuudessaan seuraavassa tasokoetilaisuudessa. 

TASOKOKEISSA KÄYTETTÄVÄT ASUSTEET

Tasokokeissa tulee asustuksena olla mustat pitkät harjoitteluhousut sekä KMG:n virallinen T-paita. Harjoittelijalla tulee olla tasomerkki housujen vasemman reiden kohdalla. 

TASOKOKEIDEN VASTAANOTTO

Tasokokeita saavat Suomessa ottaa vastaan KMG:n Global Teamin ja International Teamin ohjaajat sekä KMG:n Suomen maaorganisaation valtuuttamat ohjaajat.